Jeneratör Çalışma Prensibi

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makineler “jeneratör” denir.. Elektrik enerjisinin üretimi, iletilmesi ve dağıtılmasında alternatif akımın kullanılması büyük kolaylık sağlar. Alternatif akımın üretilmesinde jeneratörler kullanıldığı için senkron jeneratörlerin (alternatörlerin ) önemi çok büyüktür. Bugün elektrik enerjisini elde etmek için kullandığımız çeşitli mekanik kuvvetler bulunmaktadır.. Jeneratörler iki bölümden oluşurlar; endüvi (stator) ve endüktör (rotor).
Stator, alternatörlerde alternatif gerilimin elde edildiği kısımdır.. Yüzeyleri yalıtılmış silisli saçların paketlenmesinden yapılmışlardır. Stator yapılarına göre duran statorlü dönen statorlü olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Dönen statorlü alternatörün rotoru sabittir olmaktadır. Duran statorlü alternatörün rotoru ise hareketlidi olmaktadır. Alternatör dönen statorlü olsun isterse duran statorlü olsun, stator üzerinde daima alternatif gerilimin üretildiği sargılar bulundurmaktadır. Rotor üzerinde ise daima kutup (doğru akım) sargıları bulunur. Genelde stator, küçük güçlü alternatörlerde dönen kısımda bulunur. Büyük güçlü alternatörlerde ise duran kısımlardabulunmaktadır.
Döner statorlü alternatörler büyük güçler için üretilmemektedirler.. Dönen statorlü makinelerde akım ve gerilimler dış devreye bilezik ve fırçalar yardımı ile alınaktarmaktadırlar.Ancak kuvvetli akım ,yüksek gerilimlerde bu yapılan işlem birçok sorun yaratabilmektedir.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *