Jeneratör Tarihi

1831 yılında Michael Faraday elektrik üretebilen “Faraday disk” adında bir jeneratör üretmiştir. Onun bu icadı o yıllarda teknolojik ilerlemelere neden olmamıştır. 1850’li yıllarda seri olarak üretilmeye başlayan dinamolar, yaygın olarak aydınlatma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır,
Thomas Edison 1880’de elektrik ampulünü bulunca, güç kaynakları ve jeneratörlere büyük ihtiyaç olmuştur.. 1882’de Edison şirketi , Londra’da ve Milan’da bulunan enerjiyi aydınlatmada kullanmak için DC üreten merkezler kurmuştur.
Bundan sonra AC ve DC akımlarının kullanılması için araştırmalar başlamıştır. 1890 yılının başlarına kadar olan transformatörlerdeki ve jeneratör sistemlerinde bulunan gelişmeler sonucunda Amerikalı Nikola Tesla ,alternatif akımın elektriksel güç aktarımındaki kullanım avantajlarını kanıtlamıştır.. AC jeneratörlerini kullanan ilk büyük Hidroelektrik Santrali ise Niagara şelalesinde 1895’te yapılmıştır.
Bugün ise jeneratörler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Son zamanlarda ise, robot ve makinalar için çeşitli jeneratörler üretim aşamasına gelmek üzeredir.

Jeneratör Seçim

Jeneratör Seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler kısaca,

* Jeneratörü temin edeceğiniz firma tarafından gönderilecek olan konusunda uzman teknik ekibe tesbiti yaptırınız.
* Jeneratör montajını firmanın tecrubeli ekip den oluşan yetkili servisine yaptırınız
* Jeneratörü satın aldığınız firmanın 7/24 servis desteği olduğundan emin olunuz.
* Jeneratörü satın aldığınız firmanın 7/24 yedek parça desteği olduğundan emin olunuz.
* Yedek parça ve bakım malzemeleri konusunda bilgi isteyiniz.
* Kullanmakta olduğunuz güçten her zaman ileriye dönük ilaveler olabileceğini göz önünde bulundurunuz,ve jeneratörünüzün rahat çalışmasını sağlamak amacıyla jeneratör güç seçimini toleranslı olarak yapınız.

Jeneratör Çalışma Prensibi

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makineler “jeneratör” denir.. Elektrik enerjisinin üretimi, iletilmesi ve dağıtılmasında alternatif akımın kullanılması büyük kolaylık sağlar. Alternatif akımın üretilmesinde jeneratörler kullanıldığı için senkron jeneratörlerin (alternatörlerin ) önemi çok büyüktür. Bugün elektrik enerjisini elde etmek için kullandığımız çeşitli mekanik kuvvetler bulunmaktadır.. Jeneratörler iki bölümden oluşurlar; endüvi (stator) ve endüktör (rotor).
Stator, alternatörlerde alternatif gerilimin elde edildiği kısımdır.. Yüzeyleri yalıtılmış silisli saçların paketlenmesinden yapılmışlardır. Stator yapılarına göre duran statorlü dönen statorlü olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Dönen statorlü alternatörün rotoru sabittir olmaktadır. Duran statorlü alternatörün rotoru ise hareketlidi olmaktadır. Alternatör dönen statorlü olsun isterse duran statorlü olsun, stator üzerinde daima alternatif gerilimin üretildiği sargılar bulundurmaktadır. Rotor üzerinde ise daima kutup (doğru akım) sargıları bulunur. Genelde stator, küçük güçlü alternatörlerde dönen kısımda bulunur. Büyük güçlü alternatörlerde ise duran kısımlardabulunmaktadır.
Döner statorlü alternatörler büyük güçler için üretilmemektedirler.. Dönen statorlü makinelerde akım ve gerilimler dış devreye bilezik ve fırçalar yardımı ile alınaktarmaktadırlar.Ancak kuvvetli akım ,yüksek gerilimlerde bu yapılan işlem birçok sorun yaratabilmektedir.